Regulamin

STRONY TRANSAKCJI

Stronami transakcji są:

• nabywca - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, dokonująca zakupów w sklepie F.H.KRYSTYNA,
• sprzedawca – Firma Handlowa KRYSTYNA z siedzibą w Warszawie, ul. Gidzińskiego 4, Warszawa, NIP: PL 522-005-37-74, REGON: 010087476, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod nr rejestru: 4531 Z, dokonujący sprzedaży produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.fhkrystyna.pl.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Przedmiotem transakcji są produkty zawarte w ofercie sklepu F.H.KRYSTYNA, znajdujące się w chwili składania zamówienia na stronie www.fhkrystyna.pl
2. Wszystkie ceny produktów są cenami wyrażonymi w PLN i zawierają podatek VAT.
3. W cenę produktu wliczony jest koszt gospodarowania odpadami, zwany w skrócie: KGO (podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495.)
4. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy.
5. Produkty zawarte w ofercie sklepu F.H.KRYSTYNA pochodzą od renomowanych producentów lub własnego importu, a przedstawione opisy z materiałów przez nich udostępnianych.
6. Dostępność produktów w sklepie F.H.KRYSTYNA jest uzależniona od rodzaju asortymentu i każdorazowo potwierdzana przez sprzedawcę.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie w sklepie F.H.KRYSTYNA można składać poprzez: • system sklepowy - 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, • email, • telefonicznie, • w siedzibie firmy.
2. Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z przyczyn leżących po stronie nabywcy (np. błędne dane kontaktowe nabywcy; brak kontaktu ze strony nabywcy), zostanie ono anulowane.
3. Skierowanie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie i następuje po ustaleniu ostatecznych warunków realizacji zamówienia tj. potwierdzeniu dostępności zamówionego produktu, ustaleniu terminu realizacji zamówienia, określeniu warunków dostawy itp.
4. Status "gotowe do wysyłki (oczekujące na wpłatę)" oznacza, że zamówiony przez klienta towar jest na stanie magazynowym sklepu F.H.KRYSTYNA. Dopiero w momencie wystąpienia tego statusu należy dokonać przedpłaty na konto.
5. Wysyłka zamówionego produktu potwierdzana jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
6. Zmiana zamówienia przez nabywcę lub całkowita rezygnacja jest możliwa do momentu zrealizowania zamówienia przez sprzedawcę. Nabywca winien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą w celu potwierdzenia możliwości modyfikacji lub anulowania zamówienia.
7. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w szczególności w przypadku niedostępności zamówionego produktu u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. Dotyczy to także przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista niezgodność ceny lub danych oferowanego produktu z rzeczywistością. W sytuacji czasowej niedostępności towaru sprzedawca skontaktuje się z nabywcą w celu dokonania modyfikacji zamówienia lub jego anulowania.

FORMY PŁATNOŚCI

1. przedpłata - przelew na rachunek bankowy, w tym płatność przez internet,
2. gotówka - w kasie sklepu, W uzasadnionych przypadkach sklep F.H.KRYSTYNA zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez żądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia (np. w przypadku produktów sprowadzanych na specjalne zamówienie nabywcy).

DOSTAWY

1. Zakupione w sklepie F.H.KRYSTYNA produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DELTA CITY (www.deltacity.com.pl/).
2. Termin dostawy ustalany jest indywidualnie z nabywcą i zależy od dostępności towaru.
3. Koszty przesyłki, terminy jej dostawy, monitorowanie oraz postępowanie przy odbiorze przesyłki od kuriera (reklamacje) określa zakładka JAK KUPOWAĆ - stanowiące integralną część niniejszego regulaminu.

ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" konsument ma prawo odstąpić od zawartej ze sklepem F.H.KRYSTYNA umowy sprzedaży produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy sprawdzić stan przesyłki zgodnie z procedurą postępowania opisaną w zakładce JAK KUPOWAĆ.
2. Zwracany produkt należy odesłać na adres siedziby sprzedawcy wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną, oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz informacją o numerze konta bankowego, na jaki sprzedawca ma dokonać zwrotu ceny produktu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu w ciągu 14 dni roboczych na konto bankowe wskazane przez nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Na nabywcy spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia zwracanego produktu do transportu.
3. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje nabywcy w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Świadczeniami tego typu są np. produkty sprowadzane na specjalne zamówienie nabywcy.
4. Wszelkie pozostałe regulacje prawne dotyczące uprawienia kupującego do dokonania zwrotu produktu zakupionego w sklepie F.H.KRYSTYNA zawarte są w ustawie z 2 marca 2000r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

DOWÓD ZAKUPU PRODUKTU 

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon. Na życzenie klienta możemy wystawić FV.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu sprzęt.
2. Sklep F.H.KRYSTYNA jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych z tym zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, a zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (art. 37 w zw. z art. 42 cyt. wyżej ustawy).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu F.H.KRYSTYNA, jak również wszelkich zasad określonych w zakładkach znajdujących się na stronie www.fhkrystyna.pl oraz w JAK KUPOWAĆ - stanowiących integralną jego część.
2. Zawartość sklepu F.H.KRYSTYNA (produkty wraz z cenami) nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz.883 wraz ze zm.). Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce JAK KUPOWAĆ, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu (stopka na dole strony sklepu F.H.KRYSTYNA).
4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
5. Wszelkie informacje na temat produktów znajdujących się w ofercie sklepu F.H.KRYSTYNA są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep F.H.KRYSTYNA dokłada należytej staranności, aby treść strony internetowej sklepu jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednocześnie zastrzega możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach parametrów technicznych. Korekta danych dokonana na skutek błędów czy też opóźnień w ich aktualizacji nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy.
6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.
7. Zawartość strony internetowej www.fhkrystyna.pl jest objęta ochroną praw autorskich.
8. Sklep F.H.KRYSTYNA zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Przed złożeniem zamówienia nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnego brzmienia regulaminu.

Twój koszyk
produktów: 0
wartość: 0,00
ALLBESTATASCARLUBECARPLANK2MOJE AUTONARVAPHILIPSTUNGSRAMWD40